Mekanisk verkstad med specialistkompetens inom skärande bearbetning och industrimontage

Vi är som bäst när vi kan kombinera vår kompetens inom skärande bearbetning tillsammans med montage av de tillverkade artiklarna i komplicerade system. När systemet är färdigmonterat testar vi det tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa att funktionen är som tänkt. Våra automationsmontörer är ofta med i hela processen från montage och test hos oss till transport och uppställning hos slutkund. Vi kan även ombesörja efterföljande underhåll och service av systemet då vi ofta känner detaljerna i grunden.