Certifikat & Licenser

ISO Certifikat Certifikat Diplom

Vi säkerställer att vi följer lagar och regler samt fångar upp intressenters behov och önskemål. Arbetet med ständiga förbättringar gäller såväl levererade produkter som våra interna processer ur kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöperspektiv.

Kvalitet

KS & Däldens ska tillverka produkter som uppfyller kundens krav på ritningsmått och en jämn detaljkvalitet. Vårt mål är att ha ett gott renommé, vilket vi hoppas sprids vidare till andra kunder.

För att uppfylla dessa krav ska vi vidareutbilda vår personal samt informera och styra materialleverantörer genom vårt kvalitetsarbete.

Mätmaskin

Miljö

Målet är att minska vår miljöbelastning utifrån de möjligheter vi har. Genom en årlig sammanställning av statistik av miljöprestanda kan vi analysera och besluta om miljöförbättringsåtgärder.

Vi genomför regelbundna kontroller i verksamheten för att identifiera risker och på så sätt förebygga miljötillbud.

ett hjärta i havet