Hållbarhet

Vår Hållbarhetsresa har startat

Hållbar 1.0

Orientering

Vi har alltid vetat att hållbarhet är viktigt. Vi fördjupat vår förståelse för hur hållbarhet hänger ihop med vår affär och långsiktiga strategi på ett bredare plan. Vi har identifierat våra viktigaste hållbarhetsområden där vi kan ha stor påverkan och skapa stora värden både för oss och för omvärlden.

Steg 2

Affärsintegrering

Vi utvecklade arbetet under 2022 med att utvärdera hur vi skall integrera hållbarhet på ett naturligt sätt i verksamheten och som en del av vår affärsfilosofi och våra värderingar.

Steg 3

Utveckling

Vi kommer succesivt att anpassa vår affär till att bli allt mer hållbar, bland annat genom att utforska möjligheterna inom cirkulär ekonomi. Vi vill ligga steget före och nyttja detta i vår försäljning.

Hållbar 2.0

En hållbar framtid

Vi har siktet inställt och ser att vi genom vår verksamhet starkt kan bidra till en hållbar utveckling. Vi förbereder oss för att skapa win-win-win både för oss, våra intressenter och samhället i stort.

Vi vill utvecklas för att minska vår miljöpåverkan

Vi vet att vi alla påverkar klimat och föroreningar genom de val vi gör, och vill vara en del av lösningen. Vår medvetenhet om detta innebär att vi måste agera ansvarsfullt i vår produktion både när det gäller energiåtgång och hantering av vårt avfall. Vi vill ta vara resurser på ett smart och ansvarsfullt sätt och designar produkter för att möjliggöra en lång livslängd. Det gör vi genom att utmana och kartlägga påverkan i kedjan.

Miljöpåverkan Miljöpåverkan Miljöpåverkan Miljöpåverkan

Engagemang i det lokala samhället

För oss som arbetsgivare på en mindre ort är kontakten med det lokala viktigt. Vi samverkar med skolor, tar emot praktikanter, och sponsrar ungdomsverksamheter. Vi är även delaktiga i kommunens näringslivsgrupper, och vill visa att det finns kvalificerade arbeten åt alla.

Lokala Samhället Lokala Samhället

Säkra produkter och tjänster

Vi har lång och bred kompetens inom branschen och är trygga i att vi levererar säkra produkter som inte riskerar att skada någon eller något. Vi är noga med att vår personal har den kunskap, utbildning och certifiering som krävs för att utföra arbetet. Med många olika typer av maskiner och material samt en problemlösningsförmåga löser vi kundens problem på det bästa sättet för varje aktuell situation.

Säkra produkter Säkra produkter Säkra produkter Säkra produkter

Utveckling och hälsa, för både medarbetare och företaget

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och säkrar att vi levererar det våra kunder förväntar sig i service och kvalitet. Det är viktigt för oss att alla är delaktiga och kan påverka både den dagliga verksamheten, arbetsmiljön och sin egen utveckling. Hos oss är alla människor, och alla åsikter lika värda. Det ska vara trevligt här, alla ska känna sig sedda och hörda och kunna påverka. Vi strävar efter att vår personal ska få balans mellan arbete och fritid. Vårt arbete med arbetsmiljö går hand i hand med friskvård. Vi ser vår personal som de bästa ambassadörerna för vår arbetsplats.

Utveckling och hälsa Utveckling och hälsa