Om oss

Inifrån fabriken med gasell-loggor i taket

Nu blir KS Industriservice och Däldens Ett företag

Nu har vi tagit steget full ut och KS Industriservice AB och Däldens Mekaniska AB har gått samman!

Sedan 2 år tillbaka har KS Industriservice AB och Däldens Mekaniska AB arbetat sida vid sida under samma tak i nya fina lokaler på Östra Ringvägen 4 i Tidaholm. Det har varit ett stort lyft för oss att ha närheten till varandra och utnyttja våra styrkor tillsammans fullt ut. Vi är nu en komplett leverantör av allt från legotillverkning, automationsmontage till flytt av komplicerade maskiner och hela fabriker.

Då vi är mycket stolta av vår historia, som sträcker sig tillbaka till 60-talet, önskar vi behålla bägge namnen i vårt nya bolag och vi kommer kalla oss kort och gott KS & Däldens AB.

+

=

Vår övergripande ansvarspolicy

Vi är ett litet företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan.

Ansvarighet

Vi är ett litet företag, men vi vet att vi är stora nog att påverka vår omgivning och de människor och den miljö vi kommer i kontakt med. Vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan.

Affärsetik & Transparens

Vi strävar efter att bete oss etiskt i alla relationer och situationer. För oss betyder det att vara ärliga, och visa omtanke och respekt för alla vi har en relation med. Vi försöker vara så transparenta som möjligt, när vi kan vara det.

Intresserespekt

Vi har alltid med oss ett perspektiv som innebär att vi tänker till kring hur beslut och aktiviteter kommer att påverka kunder, anställda, leverantörer och samhället runt omkring oss. Där vi skapar värde tar vi ansvar. T ex att våra produkter är goda rakt igenom.

Lagar & Riktlinjer

Vi uppdaterar löpande vår kunskap om lagar, normer och riktlinjer på de marknader vi agerar. Vi bejakar de Mänskliga rättigheterna.

Kunskap & uppföljning

Vi ser till att våra anställda och andra relevanta intressenter känner till denna policy och också förstår och agerar efter den. Vi följer upp och utvärderar efterlevnaden årligen.